Per 31-12-2015 is MKB-IJmond gefuseerd met OV-IJmond. Vanaf 01-01-2016 verwijzen wij dan ook naar www.ovijmond.nl voor nieuws, events en informatie voor, van en over de leden! 

OV-IJmond is -net als vele andere ondernemingsverenigingen- Lokaal Partner van MKB-Nederland in Noord-Holland.
MKB Noord-Holland maakt zich sterk voor uw belangen. Zo hebben we veel contacten met gemeenten, provincie, het Rijk, KvK, ondernemersverenigingen en andere belanghebbende partijen. Wij richten ons in de regio op alles wat met ondernemen te maken heeft maar de navolgende onderwerpen krijgen – met steun van MKB-Nederland - extra aandacht:

Lokale regeldruk
Aanbestedingen
Bedrijfsomgeving
Lokale lasten
Personeel
Openbare werken

                       



Informatie over midden- en kleinbedrijf
Het midden- en kleinbedrijf in Nederland: hoe is dat verdeeld per sector, per provincie, per aantal medewerkers? Dit kan belangrijke informatie zijn voor uw marktonderzoek, uw marketingbeleid en het bepalen van uw locatie.

Er zijn veel instanties die informatie beschikbaar stellen over MKB-ondernemingen. Hier vindt u meer over het MKB in Nederland -de IJmond regio in het bijzonder- en waar u welke informatie kunt vinden met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf.

 

Het mkb in een notendop

MKB staat voor midden- en kleinbedrijf. De buitenlandse term die voor MKB gebruikt word is SME, Small and Medium Enterprises.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99 procent in deze categorie. De definities van het midden en kleinbedrijf zoals vastgesteld door de Europese Commissie zijn als volgt:

 

Definities

Middelgroot: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 43 miljoen euro.

Klein: minder dan 50 werknemers, een netto-jaaromzet van hoogstens 10 miljoen euro of een balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen euro.
Micro: minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van hoogstens 2 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 2 miljoen euro.

Dit is de verdeling binnen het mkb naar aantal medewerkers op basis van CBS (cijfers over het jaar 2012) gebaseerd op 1.247.445 actieve ondernemingen:

 

·    aantal zelfstandigen: 70 procent

·         2-10 werknemers: 25 procent

·         10 - 49 werknemers: 4 procent

·         49 - 250 werknemers: 0,8 procent

·         >250 werknemers: 0,2 procent
 

Kortom, 99 procent van het totale bedrijfsleven valt onder het MKB. Zij zijn verantwoordelijk voor 58 procent van de omzet in het bedrijfsleven en biedt werkgelegenheid aan 60 procent van de werknemers.

Bent u geïnteresseerd in meer specifieke informatie over het mkb op landelijk of regionaal niveau? Voor actuele data kunt u het beste de volgende bronnen raadplegen:

 

Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM)
Het EIM is een onderzoeksbureau dat onderzoek doet naar het bedrijfsleven en
bedrijfsprocessen en een speciale kennissite voor MKB en ondernemerschap heeft. Bij het EIM vindt u heel veel informatie over het MKB op zowel landelijk als regionaal niveau.  Zij publiceren regelmatig rapportages over het MKB en ondernemerschap, die u kunt vinden op hun website. 

 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Het
CBS verzamelt, bewerkt en publiceert statistieken. Statistieken over de ontwikkeling van Nederland als geheel en per regio. Het CBS publiceert verschillende dossiers met kerncijfers over het ondernemersklimaat. Dit zijn zeer uitgebreide overzichten. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over zowel bedrijfsvestigingen en arbeid als bevolking naar leeftijd. Statline is de database waar u veel informatie kunt vinden over onder andere de verdeling van het aantal bedrijven naar stad & regio.

 

De Kamer van Koophandel (KvK) 
Hoofdtaken van de
Kamer van Koophandel zijn het uitvoeren van een aantal economische wetten en voorlichting. Zij bieden informatie over het aantal bedrijfsvestigingen per provincie, per gemeente en/of per branche.

Kortom, er is veel informatie beschikbaar voor en over het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Uw vraag (waarom heb ik gegevens nodig en met welk doel?) en de bijbehorende informatiebehoefte bepaalt waar u het best terecht kunt. Voor meer uitgebreide en/of specifieke informatie kunt u heel goed terecht bij het EIM het CBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MKB Nieuws | MKB Servicedesk